آرشیو برچسب

Wi-Fi Assist

جلوگیری از فعالسازی خودکار اینترنت همراه آیفون

تابحال مشاهده کردید هنگامی که به اینترنت ثابت (Wi-Fi) متصل هستید و از مودم فاصله میگیرید، اینترنت سیمکارت شما بطور خودکار فعال میشود؟! اگر این اتفاق برایتان پیش نیامده، مطمئن باشید اگر این آموزش ساده را انجام ندهید، حتما این برایتان رخ…
ادامه مطلب...