آرشیو برچسب

Restrictions

امکانات آی‌دیوایس خود را محدود کنید

خیلی اوقات برایمان پیش آمده هنگام استفاده از آیفون یا آیپدمان، خواستیم فلان قابلیت را غیرفعال کنیم و به کل از شرش خلاص شویم! و یا حتی گوشی خودمون رو دست شخص یا کودکی داده ایم و نمیخواهیم تا او به برخی قسمت ها دسترسی داشته باشد. جالب است…
ادامه مطلب...