آرشیو برچسب

آموزش دایورت کردن تماسها در آیفون

آموزش دایورت کردن تماسها در آیفون

تماس ها یکی از راه های ارتباطی همگان به حساب می آید و ممکن است هر روز زمانی رو برای صحبت با دوستان و عزیزانمان داشته باشیم، اما ممکن است به هر دلیلی نخواهید هیچ تماسی رو دریافت کنید و آنها را به شماره دیگری هدایت کنید...برای این کار…
ادامه مطلب...